Ny fortbildning: Kören som växtplats

Sångens och musikens betydelse i våra liv och i våra församlingar kan knappast överskattas. Under våren 2021 bjuder Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus studieförbund, Soulful Music och Svenska kyrkan in till en fördjupande fortbildning kring "Kören som växtplats" bland annat utifrån Kyrkosångsförbundets nya körinventering Vi älskar att sjunga.
Kursen vänder sig till dig som, tillsammans med inspirerande föreläsare och kollegor från hela Sverige, vill jobba med frågor om tro och musik, musikens betydelse i människors liv, samspelet mellan präst och musiker, delaktighet i gudstjänsten och kören som en trygg plats för goda samtal.    

Kursen består av 4 digitala kurstillfällen (11 feb, 17 mars, 13 april, 6 maj). Däremellan jobbar du med egna mindre uppgifter i din hemförsamling. Deltagaravgiften är 1495 kronor inklusive kursboken Vi älskar att sjunga.

Anmälan före 5 februari garanterar plats.
Läs mer på korensomvaxtplats.se

 

 

2021-01-12
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.