Öppet brev om kyrkohandboksförslaget

870 personer har skrivit under ett öppet brev om kyrkohandboksförslaget till biskopsmötet och kyrkostyrelsen.

Läs brevet

Sveriges Kyrkosångsförbund är en av fem musikorganisationer som har skrivit under det öppna brevet. Brevet har också undertecknats av omkring 870 personer med intresse för Svenska kyrkans musikliv.

I brevet står bland annat följande: "Detta brev är en vädjan till er biskopar och företrädare för nomineringsgrupperna att bjuda in till ett direkt samråd i denna för många av oss avgörande fråga. Vi behöver diskutera nya arbetsformer om den liturgiska musiken även fortsättningsvis ska regleras i en gemensam handbok. Det bör vara en självklar utgångspunkt att musiker har huvudansvaret för att utforma och leda arbetet med musik samt att behov av experter förankras i dialog med musikaliska intresseorganisationer inom såväl som utanför Svenska kyrkan." 

2014-09-23
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.