Nytt koncept för ungdomskörfest

Under 2021 och 2022 för vi ihop två ungdomskörfester till en helhet med två fristående delar. Det blir ingen fysisk ungdomskörfest i Jönköping i höst, men däremot kan alla ungdomskörer som vill delta från sina respektive hemorter. Kostnaden är 500 kr per kör.

Anmälan görs i augusti, körledaren deltar sedan på en digital körledarträff under september månad och hela kören är med den 9 oktober, cirkatider 10–15. Förhoppningsvis kan hela kören samlas men om samhällsläget inte tillåter det går det också att vara med enskilt. Delar av dagen sker via Zoom. Genomgång av upplägget sker under körledarträffen i september.

Målet med kördagen 9 oktober är att deltagande körer dels ska repetera och spela in en nyskriven sång, dels komma med förslag på repertoar inför ungdomskörfesten som kommer att äga rum i Jönköping nästa år. Datum för denna är ännu inte klart.

Temat för Ungdomskörfest 2021-2022 bygger på den helg då del 1 äger rum: dagen efter är tacksägelsedagen. Temat är således tacksamhet. Arrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Svenska kyrkan Jönköping och Sensus studieförbund.

Om du har frågor, kontakta projektledare Marita Sköldberg, 070-2122166.

2021-03-22
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.