Delräddning för Kyrkosångsförbundet

Kulturrådet har tilldelat Sveriges Kyrkosångsförbund ett krisstöd på 224 000 kronor. Det är mindre än hälften av vad förbundet ansökte om, men ett mycket välkommet och betydelsefullt tlllskott som i det närmaste halverar årets underskott. 

Kulturrådet hade från det svenska kulturlivet fått drygt 2 200 krisstödsansökningar till ett totalbelopp av ca 1,5 miljarder kronor. Totalt fanns 444 miljoner att fördela. 

Sveriges Kyrkosångsförbund för också en dialog med Svenska kyrkan på nationell nivå om ekonomiskt stöd. Bakgrunden är att förbundet har fått in ca 900 000 kronor mindre i rikskollekter i år. Inställda evenemang har lett till lägre kostnader, men inte alls i nivå med de minskade intäkterna.

2020-12-09
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.