Elva procent svarade första dygnet

Ett dygn efter att länken till Sveriges Kyrkosångsförbunds webbenkät lades ut här på hemsidan hade svar inkommit från cirka elva procent av Svenska kyrkans körer. Flitigast att svara under det första dygnet var körledarna i Linköpings och Västerås stift, där hela 23 respektive 20 procent hade svarat före kl 7.30 den 22 mars. Totalt kom 523 svar in under detta första dygn.

Antalet inkomna svar jämförs med Svenska kyrkans verksamhetsstatistik för 2017 och siffrorna ska betecknas som ungefärliga. Körledarna har fått mejl om webbenkäten under olika tidpunkter i olika stift. Under fredagsmorgonen fortsätter svaren att strömma in. 

Saknar du länken till enkäten eller vill du se hur svarsfrekvensen ser ut per stift, gå då in på informationssidan om körinventeringen

2019-03-22
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.