Karin Runow får Aulénpriset

 Karin Runow, kyrkomusiker i Sollentuna, får 2011 års Aulénpris för sitt målmedvetna arbete med barnkörer och framför allt för sina många sånger,  musikaler och den mässa hon har komponerat för barn.

 Hela motiveringen finns sist i denna text.
 Gustaf Auléns prisfond instiftades 1962 i samband med biskop Gustaf Auléns 80-årsdag. Dess ändamål är att genom att dela ut en prissumma  belöna den som "gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på annat framstående sätt främjat kyrklig  körverksamhet". Fonden förvaltas av Sveriges Kyrkosångsförbund, som också utser pristagaren. Priset delas ut vartannat år i samband med SKsf:s  förbundsstämma. Karin Runow tar emot priset i Stockholm den 28 oktober. Bland tidigare pristagare finns Eric Ericson, Sven-David Sandström,  Jerker Leijon och Agneta Sköld.

Ytterligare ett pris delas ut under SKsf:s förbundsstämma. Håkan Alinder, kyrkomusiker, körledare och tonsättare i Vreta Kloster, har utsetts till 2011 års Lindström-stipendiat. Stipendiet delas ut till minne av kyrkomusikern Curt Lindström till den kyrkomusiker "som genom brobyggande musikarbete i Kristi Kyrka väl förvaltar sin gåva "Gud till ära och församlingen till uppbyggelse" (Kol 3:16)". Sveriges Kyrkosångsförbund är en av huvudmännen i fonden. 

Hela motiveringen till valet av Aulénpristagare:
Som Aulénpristagare 2011 utser vi Karin Runow, körledare och tonsättare, Sollentuna. 
Karin Runow har under många år varit verksam som körledare och inspiratör i Sollentuna Gospel, och har också arbetat målmedvetet med gospel för barn. Mest känd för barnkörledare är Karin för sina många sånger och sina musikaler, bl.a. Ängel utan vingar och Ogräs i rabatten. Hon har även skrivit en genomkomponerad mässa tänkt för barn, och skrivit både text och musik.
Hennes musik präglas av sångglädje, med lång erfarenhet av hur barns röster fungerar, hennes texter visar god insikt i barns tänkande och har en begriplig teologi. Karin är en ovanligt begåvad komponerande musikant, och är väl förtjänt av den uppmärksamhet som detta pris kan ge.

2011-10-21
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.