SKsf föreslår Kyrkosångens dag

Sveriges Kyrkosångsförbund föreslår Svenska kyrkans kyrkostyrelse att instifta en Kyrkosångens dag. 

Med anledning av en motion till Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma nyligen fattades beslutet att göra ett yttrande till kyrkostyrelsen. Yttrandet innehåller bland annat ett förslag om att Tacksägelsedagen ska firas som en Kyrkosångens dag. Här är hela yttrandet:

"När Kyrkomusikens år firades i Svenska kyrkan år 1985 beslutade dåvarande Centralstyrelsen att Kyndelsmässodagen årligen skulle firas som Kyrkomusikens dag, något som fått stor genomslagskraft i de flesta församlingar. Praxis har varit att kollekten på Kyndelsmässodagen har varit en stiftskollekt och så gott som samtliga stift har beslutat om stiftskollekt till stiftets kyrkosångsförbund denna dag.

För år 2014 har Kyrkostyrelsen frångått denna ordning och rikskollekt ska upptas till Svenska kyrkans internationella arbete.

Sveriges Kyrkosångsförbund vill genom sitt högsta beslutande organ, Förbundsstämman, föreslå Kyrkostyrelsen att besluta att Tacksägelsedagen årligen ska firas som Kyrkosångens dag. Tacksägelsedagens tema är ”Lovsång” och för närvarande upptas rikskollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund. Vi ser det som mycket angeläget att Svenska kyrkan på detta sätt uppmärksammar den omfattande kyrkosångstradition som finns i församlingarna. Den utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv och har en utomordentligt stor betydelse för gudstjänstlivet."

2013-12-04
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.