Direktmedlemskap för utlandskörerna

Sveriges Kyrkosångsförbund har gjort det möjligt för bland andra körer i Svenska kyrkan i utlandet att bli direktmedlemmar i förbundet. Vid förbundsstämman i november ändrades stadgarna i detta syfte.

Tidigare har enbart delförbund kunnat vara medlemmar, dessa är 21 till antalet. Enligt de nyantagna stadgarna kan även ”kyrkomusikgrupper eller motsvarande (körer, instrumentalensembler eller liknande) som verkar på nationell nivå eller där delförbund saknas” bli medlemmar.

En given ny medlem som verkar på nationell nivå är kyrkosångsförbundets egen Nationella Ungdomskören, som hittills inte kunnat vara medlem i sitt eget förbund, och vad gäller ”där delförbund saknas” syftas i huvudsak på körer i Svenska kyrkan i utlandet.

2017-11-20
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.