Sveriges Kyrkosångsförbund växer

Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf) valde in tre nya medlemmar vid förbundsstämman i Gävle den 14–15 november. Det är Kyrkosångsförbundets egen kör, Nationella Ungdomskören, som efter 13 års verksamhet äntligen blivit medlem i förbundet. Tidigare fanns ingen möjlighet för en kör på nationell nivå att vara medlem i SKsf, då det bara var delförbund som kunde vara medlemmar.

Vid förbundsstämman 2017 fattades beslut om att körer som verkar på nationell nivå kan vara direktmedlemmar. Samma sak gäller körverksamhet i utlandskyrkan. Till årets stämma hade körverksamheten i Svenska kyrkan i Norge respektive Wien ansökt om medlemskap, och hälsades välkomna.

Stämman fattade också beslut om att det i fortsättningen är förbundsstyrelsen och inte förbundsstämman som beslutar om att ta in nya medlemmar.

2019-11-18
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.