Riktlinjer för kör i coronatid

Svenska kyrkan har utkommit med rekommendationer för att körer i Svenska kyrkan ska kunna vara aktiva under coronapandemin. Körsång har visat sig vara en riskabel verksamhet ur smittosynpunkt. Därför är det extra viktigt att skapa tydliga ramar runt verksamheten, står det i rekommendationerna. Det är i synnerhet angeläget att kunna komma igång med kör- och musikverksamheten för barn och unga så snart som möjligt. 

https://internwww.svenskakyrkan.se/Musik/rekommendationer-for-kor--och-musikverksamhet-i-coronatid

2020-06-11
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.