Svara på frågor om ungdomskör

Sveriges Kyrkosångsförbunds körinventering fortskrider. Som ett komplement till redan genomförda enkäter och intervjuer gör vi nu en ny enkät som vi hoppas få många svar på. Den handlar om ungdomskörer, där svårigheterna att rekrytera och behålla körsångare tycks stora. För att få så bra underlag som möjligt för vår analys ställer vi därför ytterligare några få frågor till körledare som lett, leder eller vill leda ungdomskör. Klicka här för att komma direkt till enkäten. Enkäten kommer inte att skickas ut på annat sätt.

Körinventeringen kommer att presenteras i en bok som ges ut i slutet av året.

2020-01-07
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.