Hälften har svarat på körenkäten

Nu har hälften av Svenska kyrkans körer svarat på Sveriges Kyrkosångsförbunds enkät om kyrkans körliv. I topp ligger Västerås stift och utlandsförsamlingarna där hela 90 procent av körerna har svarat. Klart distanserade är Stockholms och Uppsala stift, som är det enda som ännu inte nått 30%.

Har din församling färre körer nu än 2017? Meddela detta till marita@sjungikyrkan.nu, så kan vi justera i statistiken och du slipper få en extra påminnelse. Vi jämför antalet körer med Svenska kyrkans verksamhetsstatistik från 2017, och det kan ha hänt en del sedan dess.

Mer information om enkäten, bland annat vanliga frågor och svarsfrekvensen stiftsvis, finns på informationssidan om körinventeringen.

Kyrkosångsförbundet gläder sig över det stora engagemanget i enkäten och ser fram emot att få in ca 2400 svar till. Vi vill nå 100 procent! Alla som svarar senast 11 april har chansen att vinna fina priser.  

2019-04-09
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.