Tacksägelsedagen på söndag

Uppmärksamma Sveriges Kyrkosångsförbund på söndag! Tacksägelsedagen – lovsångens dag – är också en kyrkosångens dag då körer i stort antal brukar delta i gudstjänsterna och sjunga lovsång till Gud. Det är också en mycket viktig dag för Sveriges Kyrkosångsförbund, då den största delen av förbundets intäkter kommer in genom rikskollekten i Svenska kyrkan denna dag. 

Eftersom kollekterna minskat kraftigt under pandemin vädjar vi om en extra god kollekt så att vi kan fortsätta den verksamhet som vi vet är viktig för körsången i vår kyrka, och för många enskilda människor.

Läs gärna kollektcirkuläret i din kyrkas gudstjänst.

2021-10-06
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.