Körinventering på gång

Sveriges Kyrkosångsförbund får 282 000 kronor av Svenska kyrkan för att göra en inventering av kyrkans körliv. Ett skäl till att delta i inventeringen från Svenska kyrkans forskningsenhet, som också bidrar med kunskap in i projektet, är att få kunskapsunderlag för vidare forskning. Pengarna ska främst användas till att göra en omfattande enkätundersökning och ett stort antal intervjuer.

Idén att göra en inventering av Svenska kyrkans körliv kom från kyrkokörforskaren Ragnar Håkanson, som också blir huvudprojektledare. Han tog kontakt med Sveriges Kyrkosångsförbund, som i våras sa ja till att genomföra projektet. Planen är att inventeringen ska presenteras i en bok nästa år. 

Mer om körinventeringen finns att läsa i nya numret av Kyrkokörjournalen.

2019-01-29
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.