Nordiskt samarbete

I höst är det dags för nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors. Sveriges Kyrkosångsförbund är genom sitt deltagande i KOSK (Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté) också samarbetspartner i dessa symposier, NKS, som sker vart fjärde år. Senaste nordiska kyrkomusiksymposiet ägde rum i Göteborg i september 2016. 
Läs mer om NKS 2020

Kyrkosångsförbunden i de nordiska länderna arrangerar vart fjärde år nordiska kyrkosångsfester, dit kyrkokörer från hela Norden är välkomna. Nästa nordiska kyrkosångsfest kommer att äga rum i Visby under Kristi himmelsfärdshelgen 2022. Psalmer och körklassiker från de olika nordiska länderna kommer att stå i fokus. En egen hemsida om kyrkosångsfesten startar under våren 2020.
Den första nordiska kyrkosångsfesten ägde rum i Karlstad 2002, därefter har de arrangerats i Oslo, finska Vasa, på Färöarna och i Odense i Danmark.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.