Nordiskt samarbete

Kyrkosångsförbunden i de nordiska länderna arrangerar vart fjärde år nordiska kyrkosångsfester, dit kyrkokörer från hela Norden är välkomna. Den första ägde rum i Karlstad 2002, därefter har de arrangerats i Oslo, finska Vasa och på Färöarna. Nästa nordiska kyrkosångsfest kommer att äga rum i Odense i Danmark under Kristi himmelsfärdshelgen 2018, 9–13 maj.

Läs mer om Nordisk Kirkesangsfest 2018 

Sveriges Kyrkosångsförbund är genom sitt deltagande i KOSK (Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté) också samarbetspartner vid genomförandet av de nordiska kyrkomusiksymposierna, NKS, som sker vart fjärde år. Senaste nordiska kyrkomusiksymposiet ägde rum i Göteborg i september 2016. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.