Sjung i kyrkan – Ungdomskörfest

Under 2021 och 2022 för vi ihop två ungdomskörfester till en helhet med två fristående delar. Det blir ingen fysisk ungdomskörfest i Jönköping i höst, men däremot kan alla ungdomskörer som vill delta från sina respektive hemorter. Kostnaden är 500 kr per kör.
Anmälan görs i augusti, körledaren deltar sedan på en digital körledarträff den 9 september och kören är med den 9 oktober, cirkatider 10–15. Förhoppningsvis kan hela kören samlas men om samhällsläget inte tillåter det går det också att vara med enskilt. Delar av dagen sker via Zoom. Genomgång av upplägget sker under körledarträffen i september.
Målet med kördagen 9 oktober är att deltagande körer dels ska spela in en nyskriven sång av Jönköpingsmusikern Linda Sandström, dels komma med förslag på repertoar inför ungdomskörfesten som kommer att äga rum i Jönköping nästa år. Datum för denna är ännu inte klart.
Temat för Ungdomskörfest 2021-2022 bygger på den helg då del 1 äger rum: dagen efter är tacksägelsedagen. Temat är således tacksamhet. Arrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Svenska kyrkan Jönköping och Sensus studieförbund.
Om du har frågor, kontakta projektledare Marita Sköldberg, 070-2122166.

Sedan 2005, oftast på våren, har Sveriges Kyrkosångsförbund anordnat en årlig nationell ungdomskörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige. Ungdomskörer från hela landet samlas för att sjunga tillsammans och förkovra sig på kyrkomusikens område under en helg. Festkören brukar sedan framträda vid en offentlig konsert och en högmässa. 

Den senaste ungdomskörfesten ägde rum i Åhus i maj 2019.

Hittills har 15 ungdomskörfester arrangerats. 
Mer information om tidigare ungdomskörfester.
Lista över alla ungdomskörfester

Kontaktperson för tillgänglighetsfrågor: Marita Sköldberg, marita@sjungikyrkan.nu

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.