Vintermötet

Vintermötet är en fortbildningskurs för alla som är intresserade av kyrkans musik och gudstjänstliv. Vintermötet innehåller föredrag, sång, samtal, gudstjänster samt Sigtunastiftelsens goda mat och vackra miljö. 

Vintermötet 2020 ägde rum 7–9 januari. Anders Piltz, Irma Schultz, Hans Kennemark, Johannes Landgren, Mattias Lundberg och Esbjörn Hagberg var huvudtalarna. Medverkade gjorde också flera personer kopplade till Sveriges Kyrkosångsförbund, däribland Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog, och Ragnar Håkanson, projektledare för förbundets stora körinventering.
Anmäl dig
Läs mer

Vintermötet i januari har en lång tradition inom Sveriges Kyrkosångsförbund. Kyrkomusiker, präster, diakoner, pedagoger, körsångare och andra intresserade ägnar ett par dagar åt samtal och upplevelser kring gudstjänstarbete och kyrkans musik och liturgi. Flera gäster och en konsert/musikgudstjänst där deltagarna ibland utgör kören tillhör ingredienserna.  Numera arrangeras Vintermötet vartannat år.

Information om tidigare Vintermöten finns här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.