Vintermötet

Det årliga Vintermötet är en fortbildningskurs för alla som är intresserade av kyrkans musik och gudstjänstliv. Vintermötet innehåller föredrag, sång, samtal, gudstjänster samt Sigtunastiftelsens goda mat och vackra miljö. 

Vintermötet 2020 äger rum 7–9 januari. Det blir medverkan av bland andra Anders Piltz, Irma Schultz, Hans Kennemark och Mattias Lundberg. 

Vintermötet i januari har en lång tradition inom Sveriges Kyrkosångsförbund. Kyrkomusiker, präster, diakoner, pedagoger, körsångare och andra intresserade ägnar ett par dagar åt samtal och upplevelser kring gudstjänstarbete och kyrkans musik och liturgi. Flera gäster och en konsert/musikgudstjänst där deltagarna ibland utgör kören tillhör ingredienserna. 

Information om tidigare Vintermöten finns här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.