Curt Lindströms minnesfond

Ändamål


Till minne av Curt Lindströms visionära kyrkomusikaliska arbete skall avkastningen från Curt Lindströms minnesfond utdelas, efter angelägenhetsgrad, till den kyrkomusiker, som genom brobyggande musikarbete i Kristi Kyrka väl förvaltar sin gåva "Gud till ära och församlingen till uppbyggelse" (Kol 3:16).

Fondstyrelse


Fonden förvaltas av en fondstyrelse bestående av en representant utsedd av RISK:s* styrelse, en representant utsedd av Ung Kyrkomusiks* styrelse, en representant utsedd av arbetsgemenskapen för Kyrklig Förnyelse (aKF) samt representant för familjen Lindström. Ovan nämnda organisationer är fondens huvudmän.
Fondstyrelsen avgör självständigt hur fondens avkastning skall användas och när utdelning skall ske.

* RISK har bytt namn till Sveriges Kyrkosångsförbund. Ung Kyrkomusikkommittén är upplöst.

Stipendiater Curt Lindströms minnesfond

1990 Ulf Samuelsson

1992 Lars Åberg

1998 Per Hammarlund

1999 Tomas Holmér

2005 Göran Elnegård

2007 Monica Wasberg

2009 Marie-Louise Beckman

2011 Håkan Alinder

2013 Lena Brattgård

2015 Anna Kjellin

2017 Helene Stensgård Larsson 

2019 Annica Sjöstrand

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.