Barn- och ungdomskörstipendium

I oktober 2016 delade Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga för första gången ut ett stipendium för barn- och ungdomskörer. Stipendiet är indelat i två delar, en till en kör och en till en ledare för en kör. 

Hittills har stipendiet jämna år tilldelats en barnkör och en barnkörledare, och udda år en ungdomskör och en ungdomskörledare. Kören får 10 000 kronor och ledaren 7000 kronor. De delas ut under Kyrkosångsförbundets barn- respektive ungdomskörfester.

Stipendiaterna utses av en stipendiekommitté. Förslag på stipendiater kan lämnas av respektive förbundsstyrelse i Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund, samt från Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund och från Svenska Kyrkans Ungas distrikt.

2020 delades inget stipendium ut eftersom barnkörfesten ställdes in. 2021 går därför stipendiet till en barnkör och en barnkörledare och delas ut på barnkörfesten i Linköping i oktober. Förslag från ovan nämnda styrelser skickas senast 16 juli 2021 till: info@sjungikyrkan.nu.

Hittills har stipendiet gått till
2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund
2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes
2019: Falu ungdomskör och Kerstin Börjeson

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.