Barn- och ungdomskörstipendium

I oktober 2016 delade Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga för första gången ut ett stipendium för barn- och ungdomskörer. Stipendiet är indelat i två delar, en till en kör och en till en ledare för en kör. 

Jämna år tillfaller stipendiet en barnkör och barnkörledare, och udda år en ungdomskör och ungdomskörledare. Kören får 10 000 kronor och ledaren 7000 kronor.

Stipendiaterna utses av en stipendiekommitté. Förslag på stipendiater kan lämnas av respektive förbundsstyrelse i Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund, samt från Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund och från Svenska Kyrkans Ungas distrikt.

2019 års stipendier delas ut under ungdomskörfestens högmässa i Åhus S:ta Maria kyrka 12 maj.

2020 går stipendiet till en barnkör och en barnkörledare och delas ut på barnkörfesten i Linköping i oktober. Förslag från ovan nämnda styrelser kan lämnas senast 17 juli 2020 och skickas till: info@sjungikyrkan.nu.

Hittills har stipendiet gått till
2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund
2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.