Annonsera i Kyrkokörjournalen

Utgivare: Sveriges Kyrkosångsförbund med ca 70 000 medlemmar

Upplaga: Cirka 5 000 exemplar

Prenumeranter: Huvudsakligen körsångare och körledare inom Svenska kyrkan

Frekvens: 6 nummer/år

Format: A4 (210 x 297 mm)

Utgivning 2021

Nr Utgivningsdag Annonsstopp
1 - 2021-02-02 – 2021-01-11
2 - 2021-03-23 – 2021-02-26
3 - 2021-05-11 – 2021-04-16

4 - 2021-08-31 – 2021-08-04
5 - 2021-10-19 – 2021-09-24 
6 - 2021-12-07 – 2021-11-12

Annonspriser, alltid 4-färg
Baksidan, 180x235mm alt 210x260 + 3mm utfall 8 500:-

1/1-sida, 180x265mm alt 210x297 + 3mm utfall 7 900:-

Liggande 1/2-sida, 180x130mm 4 900:-

Stående 1/2-sida, 87x265mm 4 900:-

Liggande 1/4-sida, 180x62mm 2 900:-

Stående 1/4-sida, 87x130mm 2 900:-

Liggande 1/8-sida, 87x62mm 1 900:-

Annonsbilaga enligt särskild offert. Tidningen är momsbefriad, ingen moms eller reklamskatt tillkommer.

Rabatter
Upprepad annonsering samma annons: 20 procents rabatt fr o m andra införandet

Sex annonstillfällen under tolv månader: 30 procents rabatt fr o m första införandet

Delförbund inom Sveriges Kyrkosångsförbund: 30 procents rabatt vid varje annonstillfälle

Kontaktperson 
Bokning av annons: Display i Umeå AB, Ola Tallbom, 090-711 512, ola.tallbom@tidningarinorr.se

Tekniska specifikationer

Materialet ska lämnas som digitalt heloriginal eller som heloriginal på papper. Hela tidningen trycks i fyrfärg. Alla färgdefinitioner måste vara i CMYK.


Vi kan ta emot följande filformat:
 Pdf, högupplöst och med särskilda inställningar. Pdf direkt från InDesign CS med Press-inställningar fungerar bra. Även Pdf från Word går bra.
Tiff-filer, eps-filer (text omvandlad till banor), Illustrator-filer (text omvandlad till banor).


Bilder, även monterade, ska alltid vara i 300 dpi.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.