Sveriges Kyrkosångsförbunds styrelse består av
(vald vid förbundsstämman 2017)

Peter Lundborg, styrelseordförande, Linköping 

peter.lundborg@svenskakyrkan.se

 

Per Larsson, vice styrelseordförande, Skara

per.larsson@svenskakyrkan.se

 

Lars Lind, förbundsdirigent, Sundsvall

lars_lind@outlook.com 

Jonas Östlund, förbundsdirigent, Umeå

jonas.ostlund@svenskakyrkan.se

 

 

Linnéa Brorson, Stockholm

linnea@sthlmvoice.com

 

Amanda Carlshamre, Stockholm

amanda@carlshamre.se

 

 

 

Marie Englund Hyllstam
, Mark

marie.englundhyllstam@satilapastorat.se

 

Åsa Grunning, Lund


Asa.Grunning@fsi.lu.se

 

Kristina Meyer, Nybro

kristina.meyer@svenskakyrkan.se

   

 

 

 

Lars Åberg, Linköping

lars.aberg48@gmail.com

Förbundsordförande

      

Jan-Olof Johansson


jano.johans@gmail.com

Förbundsordförandes huvuduppgifter är att leda förbundsstämman vartannat år och att vara en representant för förbundet i olika sammanhang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.