Nyheter

Fem körförbund, däribland Sveriges Kyrkosångsförbund, har tillsammans tagit fram tips och råd för körsång i coronatid. Det fyrsidiga dokumentet utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om körsång och är tänkt att ge stöd och skapa större trygghet för alla. 

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat rekommendationer om körsång på sin hemsida. Med bland annat stort avstånd, god handhygien, mindre grupper och individuella noter går det att upprätthålla en körverksamhet även under coronapandemin. Rekommendationen är att hålla verksamheten utomh...

Det blir ingen barnkörfest i Linköping i oktober. Beslut har fattats om att på grund av den pågående pandemin fytta fram körfesten till våren. Besked om nytt datum kommer inom kort. Anmälda körer kommer att kontaktas med mer information.

Det blir heller ingen seminariedag i samba...

Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift läggs ner och två nya förbund har bildats. Funderingar på att dela upp kyrkosångsförbundet i det stora stiftet har funnits av och till genom åren och till årets årsmöte engagerade sig jämtlänningarna med Ingrid Löfgren från Östersund i spe...

Svenska kyrkan har utkommit med rekommendationer för att körer i Svenska kyrkan ska kunna vara aktiva under coronapandemin. Körsång har visat sig vara en riskabel verksamhet ur smittosynpunkt. Därför är det extra viktigt att skapa tydliga ramar runt verksamheten, står det i rekommendatio...

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.