Kassörer

Kassörerna i respektive delförbund tar emot rekvisitionsblanketter för utmärkelser. Uppdaterad juni 2020.

Uppsala stifts kyrkosångsförbund: Ylva Dahlin, Södra Stapeltorgsg 5B: 1102, 802 52 Gävle, 070-284 55 77, ylva.dahlin58@gmail.com

Linköpings stifts kyrkosångsförbund: Olof Söderberg, Lundby Prästgård, 595 31 Mjölby,  0707-48 73 07, olof.soderberg@svenskakyrkan.se

Skara stifts kyrkosångsförbund: Ann Britt Larsson, Hasslösa Mårtängen, 531 91 Vinninga, 0510-507 47 / 0510-54 55 25, ann-britt.larsson@sparbankenlidkoping.se

Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund: Tony Thornberg, Övre Kvarngatan 32, 504 53 Borås, 033-17 95 55 / 070-617 94 05, tony.thornberg@svenskakyrkan.se

Strängnäs stifts kyrkosångsförbund:  Jonas Ivarsson Lind

Västerås stifts kyrkosångsförbund: c/o Maria Peth Eriksson, Malmgatan  27 A, 774 33 Avesta, maria@ef-ekonomi.com

Växjö stifts kyrkosångsförbund: Kerstin Söderlund, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar, 
kerstin.soderlund@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift: Fred Windisch, Löjtnantsvägen 12, 237 32 Bjärred, 046-29 27 83 / 070-764 80 86, fred@windisch.se

Hallands kyrkosångsförbund: Sven Hansson, Eketångavägen 24, 302 92 Halmstad, 
035-362 38 / 0705-88 44 88, svehan@bahnhof.se

Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund: Annelie Karlsson, Stalevägen 49, 445 34 Munkedal, 0705-70 11 97, annelie.a.karlsson@svenskakyrkan.se

Karlstads stifts kyrkosångsförbund: Jan Rudérus, Bartna 230, 660 57 Väse, 054-861346 / 070-331 83 22, jan@ruderus.se

Kyrkosångsförbundet i Jämtland/Härjedalen: Amanda Vesterlund, amanda.vesterlund@hotmail.com

Västernorrlands kyrkosångsförbund: Simon Urbán,  simon.urban_00@hotmail.com

Luleå stifts södra kyrkosångsförbund: Ewa Miller, Honungsvägen 3, 903 65 Umeå, 
070-622 03 44, ewa.maria.miller@gmail.com

Luleå stifts norra kyrkosångsförbund: Gunnar Östlund, Boheden 8, 956 93 Överkalix, 0926-410 17 / 070-347 08 23, gunnar.ostlund@gmail.com

Gotlands Körförbund: Kristian Hederfeld, kristian_hederfeld@hotmail.com 

Stockholms stifts kyrkosångsförbund: Joakim Bergdal, Bolmensvägen 9, 120 50 Årsta, 0705 36 25 35, jbergdal@nordicmusic.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.