Kalendarium

Inställt: Umeå 2021-06-18–2021-06-20

Det blir inga vuxenkörfester 2021. I oktober 2020 fattades beslutet att ställa in, osäkerheterna är alltför stora för att fortsätta med planeringen. I stället hoppas vi kunna genomföra körfesterna i Halmstad och Umeå på försommaren ...

Helsingfors 2021-08-26 – 2021-08-27

Det Nordiska Kyrkomusiksymposiet skulle ha ägt rum i september 2020 men flyttas på grund av coronasituationen och ordnas i stället 26-29 augusti 2021 i Helsingfors. Projektledningen strävar efter att flytta symposieprogrammet i sin helhet men ...

Jönköping 2021-10-08 – 2021-10-10 

Jönköpings församling blir värd för 2021 års ungdomskörfest. Ungdomskörfesten välkomnar ungdomskörsångare från 14 år och äger rum varje år sedan 2005, med undantag för 2020 då den blev inställd. Mer information kommer så smånin...

Linköping 2021-10-16 – 2021-10-17

Det blev ingen barnkörfest i Linköping hösten 2020. Den är framflyttad ett år. Samma plats, koncept och repertoar och motsvarande helg. 

Barnkörfest arrangeras för deltagare mellan 9 och 13 år. Läs mer på körfesthemsidan:

Visby 2022-05-25 – 2022-05-29

Under Kristi himmelsfärdshelgen 2022 är det Sverige som är värdland för Nordisk kyrkosångsfest som kommer att äga rum i Visby. 450 deltagare från alla nordiska länder hälsas välkomna. Psalmer och körklassiker från hela Norden kommer att st...

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.