Verksamhetsbeskrivning

Nedanstående verksamhetsbeskrivning gjordes under våren 2022 och kan komma att uppdateras efter hand. 

Sveriges Kyrkosångsförbunds ungdomskörsatsning

Syftet med Sveriges Kyrkosångsförbunds stora satsning på ungdomskör är att få ungdomar i hela landet att sjunga. De ska få göra riktigt bra musik och bli tagna på allvar. Målet för hela satsningen är att tillföra näring till de lokala körerna och körsångarna i Svenska kyrkans församlingar och pastorat och få fler ungdomar att sjunga i kyrkans körer. Vi tror på
en rättvisare spridning över landet av möjligheter till sång för ungdomar.
Vi arrangerar regionala och nationella arrangemang som komplement och stöd för körverksamhet på lokal nivå, ett sätt att göra det ännu roligare för ungdomar att sjunga. Även körledarna kan få påfyllning genom fortbildning, nätverkande och tips. Planen är att på sikt anställa/arvodera ett antal personer för att arbeta med detta, både på regional och nationell nivå. Det är alltså inte tänkt att detta långsiktigt ska kräva stora ideella insatser.

Så här kommer strukturen för verksamheten att se ut:

LOKALT
På lokal nivå i församlingar och pastorat får körerna tillgång till både regionala och nationella arrangemang och blir del av nätverk och fortbildningserbjudanden. Samordning och en förutsägbar planering är viktigt gentemot verksamheten på lokal nivå.


REGIONALT

Nätverk är grunden till allt arbete i regionen. Så sprids information, så delas goda erfarenheter och tips på repertoar. Nätverket består av en operativ grupp som är kopplad till Sveriges Kyrkosångsförbund samt av körledare och ungdomar. Den operativa gruppens uppgift är att hitta goda kommunikationsvägar på olika nivåer (mellan operativ nivå och körledare, mellan körledare och mellan körsångare) och se till att kontakterna underhålls. Regionerna arbetar med tre områden. En operativ grupp finns inom varje region, i gruppen finns en kontaktperson för det nationella nätverket.

1. Regional händelse kan vara en dag eller en helg dit de lokala körerna bjuds in, förslagsvis en gång/år (gärna på våren). Denna händelse resulterar vanligtvis i en konsert eller sång i högmässan. Kören sjunger något där det är härligt att vara många, med resurser man inte har hemma, men också något som de lokala körerna kan ha nytta av på hemmaplan. Något ur den nationella ungdomskörfestens repertoar finns också med i repertoaren.

2. Regionungdomskör är ett komplement till den egna kören för ungdomar som vill mer med sin körsång. Den bjuder på utmaningar och kanske annan repertoar och har andra förutsättningar än den lokala kören. Här behöver regionen bestämma sig för vilken nivå kören ska ha och vilka intervaller för träffar som passar bäst. I vissa regioner kanske flera kortare träffar fungerar, i andra kanske det är bättre med ett par helger per år. Det är viktigt med en tydlig struktur som är förutsägbar för alla inblandade.

OBS! Regionerna behöver ha verksamhet inom minst en av punkterna 1 och 2 för att vara med i Kyrkosångsförbundets satsning. Alltså antingen ha ett utbud av regionala händelser eller ha en regionungdomskör, eller ha både regional händelse och regionungdomskör.

3. Bildningspaket är ett sätt att lyfta ungdomarna, körerna och körledarna. Det behöver möta både de behov körledarna
ser hos sångarna och det som driver sång- och utvecklingslust hos dem. Bildningspaketet är en bonus i regionen i ungdomskörsatsningen.
Bildningspaketet kan finnas på en-tre nivåer.
    a. Baspaket för den som är ny som körsångare: basfakta som att lära sig grunderna i att räkna, i tonhöjd, att följa med i not
   b. Fortsättningspaket: musikhistoria, gehör, tolkning, musikförståelse, notläsning
   c. Avancerat paket för den som vill utvecklas ännu mer: dirigering, tolkning, ledarskap


NATIONELLT

Nationell ungdomskörfest äger förslagsvis rum i oktober och byter ort från år till år. Den kalenderplaneras tidigt så att allt det övriga ska kunna anpassas. Den samlar sångare från hela Sverige. Både lokala och regionala körer är välkomna. Sveriges Kyrkosångsförbund ansvarar för den nationella ungdomskörfesten.

Nationella ungdomskören är navet i ungdomskörfesten. Den består av duktiga verkligt drivna sångare med koppling till lokala eller regionala körer. Sveriges Kyrkosångsförbund ansvarar för den nationella ungdomskören.

Nationellt läger. I ett senare skede hoppas vi kunna utveckla nationella läger exempelvis på sommaren. Där ska ungdomarna få gott om tid att både sjunga och fortbilda sig. Sammanhållande funktion med tipsbank. Sveriges Kyrkosångsförbund på nationell nivå har också en sammanhållande funktion i hela satsningen, och kommunicerar med alla regioner. Nationell nivå tillhandahåller också tips och material, bland annat till bildningspaket.

Ny musik. I den nationella nivåns sammanhållande funktion ingår att då och då se till att det beställs ny musik, exempelvis till de nationella ungdomskörfesterna. Det finns ett stort behov av bra musik till bra texter, gärna kopplade till bibeltexter. Musik för unga röster, för mindre grupper, för SA, SAB och SATB.

Kontakt
Nationellt ansvarig: Lovisa Kronstrand Alinder, lovisa@sjungikyrkan.nu.
Fler kontaktpersoner:
jonas.ostlund@svenskakyrkan.se, Umeå
birgitta.urban@svenskakyrkan.se, Sundsvall
anna.kjellin@svenskakyrkan.se, Falun
ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se, Göteborg
karin.sundin@sensus.se

Verksamhetsbeskrivning som pdf

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.