Låt barnen sjunga!

Sjungande barn är en stor rörelse som drivs på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien och med många inblandade parter. Målet är att alla barn ska få tillgång till sin röst, med musiken som livslång resurs för hälsa och självförtroende, men också att åstadkomma ett nationellt program för barns sång. Bland annat pågår ett femårigt projekt om sånghälsa i skolan.
Läs mer om KMA:s Sjungande barn-initiativ

Sveriges Kyrkosångsförbunds roll i sammanhanget är att arbeta inåt i Svenska kyrkan. Vi har en geografisk spridning som är oslagbar. Arbetsgivare behöver ge rätt förutsättningar för kontinuitet och kvalité. Resurser behövs både i fråga om tid och pengar. Musikerkårens motivation och hantverksskicklighet behöver spetsas, barns sångutveckling få hög prioritet i utbildning och i arbetsveckan. Strategier behövs för att höja status och angelägenhetsgrad. Vi behöver erbjuda relevant fortbildning och föra dialog med utbildningsinstituten. Utöver samtalsträffarna och de olika vägledande dokument som vi redan tagit fram arbetar vi med bland annat fortbildningar, påverkansarbete inom Svenska kyrkan och material för familjekörer. 

Kyrkopolitikerna, både på lokal nivå och på riksnivå, ska göras medvetna om vilken nytta en barnkör kan göra både i församlingsbygget och rekrytering av aktiva medlemmar och nya medarbetare och hur man kvalitativt arbetar med detta. Barnkörverksamheten innebär ofta långvariga relationer med både sångare och familj. Kyrkopolitiker, arbetsgivare och kyrkomusiker behöver dessutom få syn på sin del i ansvaret för att hålla barns sång levande i det nationella uppropets kölvatten.

Behöver du hjälp att argumentera för att din församling ska satsa på sjungande barn? Här finns den! Vi har gjort en argumentationsguide för barns och ungas sång

Är ni flera ledare i barnkören? Då kan ni få vägledning i det dokument vi tagit fram om delat ledarskap i barnkör

Sveriges Kyrkosångsförbund står tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska Musikaliska Akademien bakom projektet Sång igång. Det går ut på att Sveriges lågstadieelever ska sjunga ur den svenska barnsång- och psalmskatten tillsammans med Svenska kyrkans kyrkomusiker, allt i enlighet med grundskolans läroplan. Ett häfte med 20 sånger och psalmer har tagits fram och hösten 2022 startade verksamheten i ett antal pilotförsamlingar i Svenska kyrkan . Det långsiktiga målet är att projektet ska utvecklas till en etablerad verksamhet över hela landet. Projektledare är Marit Torkelson, handläggare för kyrokmusik på Svenska kyrkans kyrkokansli. 

Sveriges Kyrkosångsförbund och Sensus studieförbund har också en arbetsgrupp om sjungande barn i Svenska kyrkan. Under 2021 och våren 2022 inbjöds till digitala träffar ungefär en gång i månaden, alltid kl 10–11.15.  Över en kopp förmiddagskaffe eller te diskuterar vi utveckling och nätverkande med ungas sång som nav. Träffarna är till för alla som är engagerade i en sjungande kyrka, i barn- och ungdomskör. Eventuellt kommer träffarna att återupptas under våren 2023.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.