Samtal om sjungande barn

Sveriges Kyrkosångsförbund och Sensus studieförbund inbjuder under våren 2021 till digitala träffar om sjungande barn i Svenska kyrkan. Träffarna äger rum kl 10.00-11.15 torsdag 25/3, torsdag 22/4 och tisdag 25/5.

Över en kopp förmiddagskaffe eller te diskuterar vi utveckling och nätverkande med ungas sång som nav. Träffarna är till för alla som är engagerade i en sjungande kyrka, i barn- och ungdomskör. Vid första träffen diskuteras intention och utgångsläge. Därefter tematiseras de andra två träffarna.

Anmäl dig till träffarna här
25 mars
22 april
25 maj

Sjungande barn är en större rörelse som drivs på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien och med många inblandade parter. En förprojektering är klar och nu startar arbetet på allvar med att främja barns sång. Under de kommande åren ska fokus ligga på att nå målsättningen att alla barn ska få tillgång till sin röst, med musiken som livslång resurs för hälsa och självförtroende, men också att åstadkomma ett nationellt program för barns sång. Bland annat inleds nu ett femårigt projekt om sånghälsa i skolan.

Läs mer om Sjungande barn

Sveriges Kyrkosångsförbunds roll i sammanhanget är att arbeta inåt i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan och Sveriges Kyrkosångsförbund har en geografisk spridning som är oslagbar. Barn sjunger i kyrkan i hela vårt land.

Arbetsgivare behöver ge rätt förutsättningar för kontinuitet och kvalité. Resurser behövs både i fråga om tid och pengar. Musikerkårens motivation och hantverksskicklighet behöver spetsas, barns sångutveckling få hög prioritet i utbildning och i arbetsveckan. Strategier behövs för att höja status och angelägenhetsgrad. Vi behöver erbjuda relevant fortbildning och föra dialog med utbildningsinstituten.

Kyrkopolitikerna, både på lokal nivå och på riksnivå, ska göras medvetna om vilken nytta en barnkör kan göra både i församlingsbygget och rekrytering av aktiva medlemmar och nya medarbetare och hur man kvalitativt arbetar med detta. Barnkörverksamheten innebär ofta långvariga relationer med både sångare och familj. Kyrkopolitiker, arbetsgivare och kyrkomusiker behöver dessutom få syn på sin del i ansvaret för att hålla barns sång levande i det nationella uppropets kölvatten.

En arbetsgrupp för Sjungande barn har bildats inom Sveriges Kyrkosångsförbund och utöver samtalsträffarna finns även planer på bland annat fortbildningar, påverkansarbete inom Svenska kyrkan och material för familjekörer.

Kontakt: Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog, lovisa@sjungikyrkan.nu, 070-952 41 21

 

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.