Barn- och ungdomskörstipendium

I oktober 2016 delade Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga för första gången ut ett stipendium för barn- och ungdomskörer. Stipendiet är indelat i två delar, en till en kör och en till en ledare för en kör. 

Vartannat år tillfaller stipendiet en barnkör och barnkörledare, och vartannat år en ungdomskör och ungdomskörledare. Kören får 10 000 kronor och ledaren 7000 kronor.

De som har rätt att nominera är de båda organisationernas förbundsstyrelser samt styrelser i delförbund respektive distrikt. Nomineringstiden går ut tre månader före den körfest där stipendierna ska delas ut. År 2021 gäller stipendierna barnkör och sista dag för delförbunden att föreslå kandidater är 16 juli. Den som vill kan skicka förslag på stipendiater till sin styrelse. Tipsa gärna styrelsen i ditt delförbund. Om du vill tipsa förbundsstyrelsen, gör det senast 10 maj.

Förslag och nomineringar skickas till: info@sjungikyrkan.nu.

Hittills har stipendiet gått till
2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund
2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes
2019: Falu ungdomskör och Kerstin Börjeson

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.