Barn- och ungdomskörstipendium

I oktober 2016 delade Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Kyrkans Unga för första gången ut ett stipendium för barn- och ungdomskörer. Stipendiet är indelat i två delar, en till en kör och en till en ledare för en kör. 

Jämna år tillfaller stipendiet en barnkör och barnkörledare, och udda år en ungdomskör och ungdomskörledare. Kören får 10 000 kronor och ledaren 7000 kronor.

De som har rätt att nominera är de båda organisationernas förbundsstyrelser samt styrelser i delförbund respektive distrikt. Nomineringstiden går ut tre månader före den körfest där stipendierna ska delas ut. År 2019 gäller stipendierna ungdomskör och sista dag för delförbunden att föreslå kandidater är 10 februari.

Nomineringar skickas till: info@sjungikyrkan.nu.

Hittills har stipendiet gått till
2016: Bergs församlings barnkör och Monica Wasberg
2017: Skara domkyrkas ungdomskör och Jonas Östlund
2018: Barnkörerna i S:ta Birgitta kyrka, Västerleds församling och Kari Engesnes

Läs mer

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.