Nu undersöker vi Svenska kyrkans körer

Sveriges Kyrkosångsförbund vill synliggöra Svenska kyrkans körliv. Därför genomför vi under 2019–2020 en grundlig inventering av kyrkans körer, den största undersökning som någonsin gjorts på området.  En webbenkät har gjorts under våren. I höst går vi vidare med fördjupande intervjuer. Resultatet ska presenteras i en bok med planerad utgivning i november 2020.

Här är resultatet av enkäten. Procenten är i jämförelse med antalet körer enligt hemsidor och personliga kontakter. Inom parentes anges hur många körer som har svarat på enkäten.

Alla körer i hela Svenska kyrkan 92,8 %  (4265)

Uppsala stift          91,5 %   (303)
Linköpings stift    100,0 %  (324)
Skara stift              94,7 %   (340)
Strängnäs stift       94,8 %   (238)
Västerås stift        100,0 %   (269)
Växjö stift              95,3 %   (384)
Lunds stift             88,3 %   (605)
Göteborgs stift      89,6 %   (562)
Karlstads stift        92,3 %   (192)
Härnösands stift    93,8 %   (225)
Luleå stift              89,0 %   (259)
Visby stift               95,2 %    (40)
Utlandskyrkan      100,0 %    (55)
Stockholms stift    91,6 %   (469)

(Åtta körer tillkom efter att denna sammanställning gjordes.)

Tidsplan för körinventeringen
21 mars 2019: Länk till en webbenkät går ut till alla kyrkomusiker. Hjälp till att sprida den till alla som leder en kör i Svenska kyrkan! 

11 april 2019: Sista dag att fylla i enkäten för att vara med i utlottning av fina priser: deltagande i Vintermötet 2020 och 50 hemliga paket från Sveriges Kyrkosångsförbund.

–juni 2019: Insamlingen av enkätsvar fortsätter

September 2019–januari 2020: Projektledarna gör intervjuer med körledare, kyrko/församlingsherdar samt körgrupper i samtliga stift.

Januari–september 2020: Analysarbete och arbete med att skriva och formge boken

November 2020: Inventeringens resultat kommer ut i bokform. I samband med boksläppet planeras en seminariedag.

Inventeringen kommer under hela projekttiden att ge underlag för artiklar i tidningen Kyrkokörjournalen.

Vill du veta mer? Läs i projektplanen
Du kan också kontakta någon av projektledarna:
Ragnar Håkanson, ragnar.hakanson@gmail.com, tel 073-7451711
Marita Sköldberg, marita@sjungikyrkan.nu, 070-2122166

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.