Nu undersöker vi Svenska kyrkans körer

Sveriges Kyrkosångsförbund vill synliggöra Svenska kyrkans körliv. Därför genomför vi under 2019–2020 en grundlig inventering av kyrkans körer, den största undersökning som någonsin gjorts på området.  En webbenkät är det första steget, senare kommer även intervjuer att göras.

Leder du en kör i Svenska kyrkan, men har inte svarat på enkäten? Gör det nu! Klicka här för att komma direkt till enkäten. Observera att enkäten behöver fyllas i en gång per kör.  Vi vill nå 100 procents svarsfrekvens på webbenkäten. 

Vanliga frågor om enkäten

Vann du på ditt enkätsvar? Vi har lottat ut fina vinster bland alla dem som svarade på enkäten senast 11 april. Här är alla vinnarna.

Så här går det just nu: Bara tre stift under 70%
Svar 21 maj kl 9 (i procent jämfört med antalet körer enligt Svenska kyrkans verksamhetsstatistik 2017 samt efterhand justerade uppgifter om förändringar sedan dess)

Västerås stift   klart 
Linköpings stift   klart 

Uppsala stift   71%
Skara stift   81%
Strängnäs stift   89%
Växjö stift  83%
Lunds stift   64%
Göteborgs stift   81%
Karlstads stift   79%
Härnösands stift   82%
Luleå stift   53%
Visby stift   95%
Stockholms stift   66%
Svenska kyrkan i utlandet   99%
TOTALT   79%

Har din församling annat antal körer nu än 2017? Meddela detta till marita@sjungikyrkan.nu, så kan vi justera i statistiken och du slipper få en extra påminnelse. Vi jämför siffrorna med Svenska kyrkans verksamhetsstatistik från 2017.

Stiftskampen avgjordes 11 april. Två stift nådde över 100%: Västerås stift med hela 116% och Linköpings stift med 102%. Alla körer i dessa stift har svarat på enkäten. Grattis Västerås och Linköpings stift till en formidabel insats och ett mycket rikt körliv!

Stiftskampen i sin helhet:
1 a Västerås stift 116%
1 b Linköpings stift 102%
3 Svenska kyrkan i utlandet 95%
4 Skara stift 71%
5 Visby stift 60%
6 Strängnäs stift 57%
7 Växjö stift 51,1%
8 Göteborgs stift 51,0%
9 Karlstads stift 50%
10 Härnösands stift 46%
11 Luleå stift 41,1%
11 Uppsala stift 41,1%
13 Stockholms stift 40,5%
14 Lunds stift 40%

Tidsplan för körinventeringen
21 mars 2019: Länk till en webbenkät går ut till alla kyrkomusiker. Hjälp till att sprida den till alla som leder en kör i Svenska kyrkan! 

11 april 2019: Sista dag att fylla i enkäten för att vara med i utlottning av fina priser: deltagande i Vintermötet 2020 och 50 hemliga paket från Sveriges Kyrkosångsförbund.

Maj–november 2019: Projektledarna gör intervjuer med körledare, kyrko/församlingsherdar samt körgrupper i samtliga stift.

Maj 2020: Forskningskonferens om inventeringen

September 2020: Inventeringens resultat kommer ut i bokform

Inventeringen kommer under hela projekttiden att ge underlag för artiklar i tidningen Kyrkokörjournalen.

Vill du veta mer? Läs i projektplanen
Du kan också kontakta någon av projektledarna:
Ragnar Håkanson, ragnar.hakanson@gmail.com, tel 073-7451711
Marita Sköldberg, marita@sjungikyrkan.nu, 070-2122166

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.