Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv (LPS)

Gregorianskt dygn i Vadstena Klosterkyrka
Nästa Gregorianskt dygn blir 12–13 maj 2023. Anmälan öppnar i början av 2023, via länk som kommer att presenteras på denna sida.

Varje år arrangerar LPS Gregorianskt dygn i Vadstena. Under ett dygn sjungs tidegärden i vacker och historisk miljö. Förkunskaper behövs inte, våra körledare hjälper oss att upptäcka glädjen i den gregorianska sången. Goda måltider äter vi på Vadstena folkhögskola.

Om LPS
LPS bildades 1941 och har till uppgift att främja gudstjänst- och bönelivet i Svenska kyrkan och den liturgiska och musikvetenskapliga forskningen på detta område. Särskilt vill sällskapet arbeta för den bibliska psalmens och den gregorianska sångens användning i tidegärd och mässa. Dessa syften söker sällskapet förverkliga främst genom att
• anordna koralveckor, studiedagar och liknande
• utge Den svenska tidegärden med Det svenska antifonalet
• utge Svenskt gudstjänstliv och andra publikationer, som kan gagna sällskapets syften 

Kontakt
Teol dr Anna J Evertsson, ordförande, anna.evertsson@svenskakyrkan.se
Mattias Lindström, sekreterare, mattias@lindstrom.be
Kyrkokantor Ing-Mari Johansson, kassaförvaltare, ingmarijohansson51@gmail.com

Svenskt Gudstjänstliv
Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 2021 (Artos förlag), 96:a årgången, har titeln Tidegärden i kyrkotraditionerna.
Alltsedan äldsta kristen tid har sjungandet eller läsandet av Psaltaren varit en del av fromhetslivet. Från senantik och tidig medeltid har veckans och kyrkoårets tidegärd utgjort ryggraden i både klostrens, kyrkornas, den privata fromhetens och den kristne individens gudstjänstliv. Trots sin avgörande betydelse i människors liv genom seklerna har tidegärden haft en långt krokigare väg inom svenskt kyrko- och samhällsliv än mässan. I denna årsbok behandlas tidegärden ur olika aspekter. Här finns perspektiv från 1500-talets första tideböcker på svenska språket, via den skepsis med vilken gudstjänstformen senare under sekler kom att betraktas och dess därpå följande ”återupplivande” under 1900-talet. Vidare belyses dagens läge med ett oväntat uppsving av digital, interaktiv tidegärd med tekniska hjälpmedel och oväntade ekumeniska strömningar mellan ”gamla” och ”nya” kyrkotraditioner.

Den svenska tidegärden i digitalt format
Den svenska tidegärden finns att ladda ner gratis på nätet. Här finner du psaltarpsalmer och andra sångtexter med autentiska gregorianska melodier, alltifrån himlastormande musikaliska mästerverk för tränade sångare till enkla responsoriala melodier som envar kan stämma in i. Materialet är framtaget och bearbetat av professor Ragnar Holte, i linje med den forskning han bedrivit under åtskilliga decennier.
Allt är fritt att ladda ner till din dator och skriva ut. Varje bön är samlad i en pdf-fil och kan tryckas ut för fri användning. Välj någon av dagens tideböner och våga testa!
http://antifonalet.gudstjänst.nu/Home/Index/ 

Medlemskap
Medlem i LPS blir man genom att sätta in årsavgiften på sällskapets plusgirokonto 17 13 72-6. Årsavgiften är för närvarande (2021):
• 200 kr för enskild medlem
• 250 kr för makar
• 100 kr för studerande
I medlemsavgiften ingår ett exemplar av årsboken Svenskt gudstjänstliv samt informationsbladet LPS-aktuellt.

Ragnar Holte har tilldelats Stora guldmedaljen

I november 2016 tilldelades Ragnar Holte Sveriges Kyrkosångsförbunds stora guldmedalj. Utmärkelsen delades ut av förbundsordförande Jan-Olof Johansson under förbundets funktionärskonferens i Västerås den 11 november.

Sveriges Kyrkosångsförbund har olika utmärkelser att tilldela personer som har gjort speciella insatser för kyrkosången. Den förnämsta är guldmedaljen som tilldelas den som utfört långvarig, framstående insats som förbundsdirigent eller på motsvarande sätt verkat i förbundets ledning. Denna utmärkelse har förbundet beslutat att tilldela professor Ragnar Holte.

Förbundsordförande biskop emeritus Jan-Olof Johansson delade ut medaljen med följande ord:
”Motiveringen till detta rymmer många delar och sträcker sig över en tid från 1950-talet och in i våra dagar.
I mer än 30 år var Ragnar Holte ordförande i Laurentius Petri-sällskapet och därefter i mer än 20 år dess vice ordförande. Som detta var han en självklar auktoritet och ansiktet utåt för den del av kyrkosången som den gregorianska sången utgör.
Han var också den drivande kraften bakom utgivandet av Den svenska tidegärden och Det svenska antifonalet.
Ragnar Holte spelade en aktiv roll i framtagande av 1986-års psalmbok som motionär i kyrkomötet och teologisk och kyrkomusikalisk sakkunnig i framtagande av densamma.
Att han dessutom spelat en viktig roll som granskare av det förslag till kyrkohandbok som nu är aktuellt vittnar om att hans verksamhet ännu pågår.
Till detta fogas en mängd insatser som gör den gyllene medaljen ännu mer glänsande.”

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.