Laurentius Petri Sällskapet för svenskt gudstjänstliv (LPS)

Gregorianskt dygn i Vadstena Klosterkyrka
Varje år arrangerar LPS Gregorianskt dygn i Vadstena. Under ett dygn sjungs tidegärden i vacker och historisk miljö. Förkunskaper behövs inte, våra körledare hjälper oss att upptäcka glädjen i den gregorianska sången. Goda måltider äter vi på Vadstena folkhögskola.
Gregorianskt dygn 2021 är preliminärbokat den 1–2 oktober i Vadstena. Mer information om anmälan kommer så snart Folkhälsomyndigheten ger klartecken.

Om LPS

LPS bildades 1941 och har till uppgift att främja gudstjänst- och bönelivet i Svenska kyrkan och den liturgiska och musikvetenskapliga forskningen på detta område. Särskilt vill sällskapet arbeta för den bibliska psalmens och den gregorianska sångens användning i tidegärd och mässa. 
Dessa syften söker sällskapet förverkliga främst genom att 
• anordna koralveckor, studiedagar och liknande 
• utge Den svenska tidegärden med Det svenska antifonalet 
• utge Svenskt gudstjänstliv och andra publikationer, som kan gagna sällskapets syften 

Kontakt
Teol dr Anna J Evertsson, ordförande, anna.evertsson@svenskakyrkan.se
Mattias Lindström, sekreterare, mattias@lindstrom.be
Kyrkokantor Ing-Mari Johansson, kassaförvaltare, ingmarijohansson51@gmail.com

Svenskt Gudstjänstliv
Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 2020 (Artos), 95:a årgången, har titeln Arbete med psalm: Text, musik, teologi och belyser i sju artiklar det grannlaga arbete som lett fram till vår psalmbok. Alla psalmer som sjungs idag har en gång först skrivits och komponerats. Därefter har de hållits vid liv, redigerats, översatts, omarbetats, restaurerats, utvalts och återaktualiserats. Utan psalmboksredaktörer, översättare och bearbetare av psalmer hade vi stått utan de psalmer vi har idag. Här finns också artiklar som kastar ljus över hur psalmerna kan förstås idag och hur deras morgondag kan komma att te sig. Kommer det att finnas en psalmbok även i framtiden? Sist i årsboken följer ett tjugotal recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik.
Årsboken Svenskt Gudstjänstliv publicerar vetenskapliga artiklar om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan, främst i Sverige men även i övriga Norden, samt recensioner av böcker i dessa ämnen. Varje år behandlas ett särskilt tema som framgår av volymens titel, men även artiklar som ligger utanför temat förekommer.

Den svenska tidegärden i digitalt format
Den svenska tidegärden finns att ladda ner gratis på nätet. Här finner du psaltarpsalmer och andra sångtexter med autentiska gregorianska melodier, alltifrån himlastormande musikaliska mästerverk för tränade sångare till enkla responsoriala melodier som envar kan stämma in i. Materialet är framtaget och bearbetat av professor Ragnar Holte, i linje med den forskning han bedrivit under åtskilliga decennier.
Allt är fritt att ladda ner till din dator och skriva ut. Varje bön är samlad i en pdf-fil och kan tryckas ut för fri användning. Välj någon av dagens tideböner och våga testa!
http://antifonalet.gudstjänst.nu/Home/Index/ 

Medlemskap
Medlem i LPS blir man genom att sätta in årsavgiften på sällskapets plusgirokonto 17 13 72-6.
Årsavgiften är för närvarande (2020):
• 200 kr för enskild medlem
• 250 kr för makar
• 100 kr för studerande
I medlemsavgiften ingår ett exemplar av årsboken Svenskt gudstjänstliv samt informationsbladet LPS-aktuellt.

Ragnar Holte har tilldelats Stora guldmedaljen

Ragnar Holte har tilldelats Sveriges Kyrkosångsförbunds stora guldmedalj. Utmärkelsen delades ut av förbundsordförande Jan-Olof Johansson under förbundets funktionärskonferens i Västerås den 11 november 2016.

Sveriges Kyrkosångsförbund har olika utmärkelser att tilldela personer som har gjort speciella insatser för kyrkosången. Den förnämsta är guldmedaljen som tilldelas den som utfört långvarig, framstående insats som förbundsdirigent eller på motsvarande sätt verkat i förbundets ledning. Denna utmärkelse har förbundet beslutat att tilldela professor Ragnar Holte.

Förbundsordförande biskop emeritus Jan-Olof Johansson delade ut medaljen med följande ord:
”Motiveringen till detta rymmer många delar och sträcker sig över en tid från 1950-talet och in i våra dagar.
I mer än 30 år var Ragnar Holte ordförande i Laurentius Petri-sällskapet och därefter i mer än 20 år dess vice ordförande. Som detta var han en självklar auktoritet och ansiktet utåt för den del av kyrkosången som den gregorianska sången utgör.
Han var också den drivande kraften bakom utgivandet av Den svenska tidegärden och Det svenska antifonalet.
Ragnar Holte spelade en aktiv roll i framtagande av 1986-års psalmbok som motionär i kyrkomötet och teologisk och kyrkomusikalisk sakkunnig i framtagande av densamma.
Att han dessutom spelat en viktig roll som granskare av det förslag till kyrkohandbok som nu är aktuellt vittnar om att hans verksamhet ännu pågår.
Till detta fogas en mängd insatser som gör den gyllene medaljen ännu mer glänsande.”

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.