Ungdomskörfestival

OBS! Ungdomskörfestivalen 2017 i Örebro är fullbokad. Det går fortfarande att anmäla sig, men bara till köplatser. Definitivt besked om köande få plats kan dröja till mitten av april.

2017 äger ungdomskörfestivalen rum i Örebro, Olaus Petri församling, 12–14 maj. Huvudnumret för denna festival är Vivaldis Gloria. Festivalen välkomnar körsångare från 14 år och uppåt. Dirigent är Birgitta Rosenquist Brorson. 

Offentliga framträdanden Ungdomskörfestival 2017
Fredag 12 maj kl 20: Konsert med Nationella Ungdomskören
Lördag 13 maj kl 11:45: Minikonsert på Järntorget
Lördag 13 maj kl 18: Musikgudstjänst i Olaus Petri kyrka
Söndag 14 maj kl 11: Högmässa i Olaus Petri kyrka

Repertoar Ungdomskörfestival 2017
A Vivaldi/Gloria
Anglikansk psaltarpsalm 98 "Sjung till Herrens ära en ny sång"
S-E Bäck/Som hjorten törstar
O Gjeilo/Ubi caritas
R Gravé/ en sats ur Latinsk mässa
B Joel, J Chilcott/And so it goes
P Rips/Ave Maria
G Young/Alleluia
L Åberg/Visa i Backa

Läs mer

Anmälan

Varje år sedan 2005, i allmänhet på våren, arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell ungdomskörfestival tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige. Ungdomskörer från hela landet samlas för att sjunga tillsammans och förkovra sig på kyrkomusikens område under en helg. Festivalkören brukar sedan framträda vid en offentlig konsert och en högmässa.

Hittills har tolv ungdomskörfestivaler arrangerats. Senast ägde festivalen rum i Växjö i maj 2016.

Mer information om tidigare ungdomskörfestivaler

Lista över alla ungdomskörfestivaler

Kontaktperson för tillgänglighetsfrågor: Marita Sköldberg, marita@sjungikyrkan.nu

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.