Stöd barn i världen och vinn workshop

Var med och sjung för Svenska kyrkans julkampanj. En av de deltagande körerna vinner en workshop med Anders Nyberg. 

Svenska kyrkans julkampanj har i år temat Ge alla barn en framtid utan våld. Det handlar om att miljoner barn lever i otrygghet och utsätts för våld. Bland många sätt att stödja kampanjen är ett att göra det genom sång.

Liksom tidigare år inbjuds körer att vara med i Sjung för livet. Tanken är att använda det som redan är planerat av advents- och julkonserter. Eller också kan man anordna exempelvis en allsångskväll där man till- sammans sjunger julens psalmer. I samband med konserten tas en kollekt upp till det internationella arbetet. Körer som vill delta anmäler sig på den blankett som finns på www.svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad under rubriken Sjung för livet. Där finns också mer information och en affisch som kan användas inför konserten.

Bland alla körer som deltar väljs en vinnare som får en workshop med Anders Nyberg, en av Sveriges mest rutinerade körledare, tillsammans med en musiker. Dragningen av vinnarna görs i början av februari 2013.

2012-10-22
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.