Kompositionstävling inför reformationsåret

Stockholms stifts kyrkosångsförbund har utlyst en tävling i skapande av ny kyrkomusik i samband med reformationsåret 2017. Syftet med tävlingen är att frambringa ny musik för Svenska kyrkans gudstjänst. Tävlingen genomförs i komposition och psalmdiktning, med vardera flera kategorier. Anmälan till tävlingen sker senast 1 september.

Vad gäller kompositionstävlingen ska verken, på 2-5 minuter, skrivas till valfri text på svenska som knyter an till reformationens idéer, luthersk teologi eller temat för reformationsåret 2017: Befriad av Guds nåd. De vinnande bidragen i psalmdiktningstävlingen kommer att tonsättas av Georg Riedel eller Paula af Malmborg Ward. Psalmerna ska vara skrivna på svenska, anknyta till Luthers teologi och vara tänkta som antingen lovpsalm eller nattvardspsalm i en huvudgudstjänst eller en familjegudstjänst.

Läs mer om tonsättar- och psalmdiktningstävlingen på Stockholms stifts kyrkosångsförbunds hemsida.

 

 

 

 

 

2016-04-05
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.