Musikaliska evenemang
under reformationsåret

Musiken var mycket viktig för Martin Luther. Därför spelar den också stor roll under reformationsåret. Här ger vi på tips musikaliska evenemang under reformationsåret. Har du tips att bidra med? Skriv då till info@sjungikyrkan.nu.  

Augusti

22 augusti Broselsgården, Byske kl 19.00: Luther och musiken, bordssamtal om Luther som psalmförfattare. Leds av Anders Lindberg, musiker i Skellefteå landsförsamling

25–27 augusti Luleå: Fri att tro, Luleå stifts inspirationsdagar. Lördag 26 augusti Körspår, övning med Britta Bergström, konsert kl 18.30

September

17 september
Edsbergskyrkan Sollentuna kl 11: Musikgudstjänst Festmusik. Nyskrivet verk av Olle Lindberg med text av Martin Luther samt Vivaldis Gloria med Stella Cantica, Edsbergs kyrkokör och orkester

Åryds kyrka, Blekinge kl 17: Luther av Åsa Hagberg och Lars Hernqvist med Motettkören i Karlshamn och Hällaryds Kyrkokör under ledning av Ulrika Krejstrup-Klüft och Mari Sandås

19 september Södra Fågelås församlingshem kl 14: i Ekumenisk dagledigsamling. Orden och psalmerna - Martin Luthers liv. Diakon Berit Johansson berättar.

23 september Hedvigs kyrka Norrköping: Psalmfrossa, en del i Kulturnatten

24 september 
Skara domkyrka: Musikalen Luthers ungar med barnkörer från Skara, Berg, Väring och Tibro

Västerstads kyrka, Hörby kl 19: Luther av Åsa Hagberg och Lars Hernqvist med Hörby församlings alla kyrkokörer

30 september Staffans kyrka Gävle kl 18: Kantat för reformationens 500-årsjubileum, uruppförande. Kantaten är skriven av Joakim Andersson som själv dirigerar. De tonsatta texterna återspeglar delar ur Martin Luthers liv och gärning. Staffans Motettkör, Staffanskören, solister och instrumentalister

Göteborgs domkyrka kl 18.30: Luthers ungar, musikal av Karin Runow, med Härlanda Diskantkör och Härlanda Barnkör II

Oktober

1 oktober 
Essunga kyrka kl 11: Orden och psalmerna, Martin Luthers liv presenteras av Berit Johansson. Pastoratskören medverkar

Sankt Hans kyrka Lund kl 15: Välkända och folkkära svenska och tyska psalmer från 1500-1600-talet i traditionell och ny fattning, med Luther Brassensemble

S:t Matteus kyrka Stockholm kl 16: Uruppförande av Symfoni nr. 4 – En luthersymfoni av Sven David Sandström. Med S:t Matteus Symfoniorkester, Olle Persson, baryton, Sonny Jansson, dirigent

Bergs kyrka, Norra Billings pastorat kl 16: Luthers ungar med barnkörer från Skara, Berg, Väring och Tibro

Oscar Fredriks kyrka Göteborg kl 17: Luther av Åsa Hagberg och Lars Hernqvist med kören Oscar Fredriks Vocalis, solister och musiker under ledning av Lars Hernqvist

Heliga Trefaldighets kyrka, Arboga kl 18: Lutherkonsert: Festmusik av Olle Lindberg samt Lutherkoraler i olika tappningar från gammalt till nytt. Med församlingens körer, stråkensemble, Agnes och Olle Lindberg

7 oktober
Stora kyrkan Östersund kl 18: Mässa i h-moll av J. S. Bach. Lena Moen, Ingrid Grahn, Peter Mellgren, Jan Löfgren, Mattias Olsson, Östersunds Motettkör

Fryksände kyrka kl 18: Stiftskörkonsert med framförande av bland annat Bachs kantat Vår Gud är oss en väldig borg och det nyskrivna stycket Gud vare lovad av Fredrik Sixten till text av Martin Luther. 

8 oktober
Allhelgonakyrkan Lund kl 17: Uruppförande av Winstrupkantat komponerad av Johan-Magnus Sjöberg till texter av biskop Peder Winstrup, tolkade till svenska av Cajsa Sjöberg. Malmö Musikhögskolas Kammarkör solister och instrumentalister från Malmö Musikhögskola

Färjelanda kyrka kl 18: Stiftskörkonsert med framförande av bland annat Bachs kantat Vår Gud är oss en väldig borg och det nyskrivna stycket Gud vare lovad av Fredrik Sixten till text av Martin Luther

12 oktober S:t Nicolai kyrka Örebro kl 19: "Två halvlekar med Luther". 2x45 minuters resa med Luthers psalmer, liv och musik. Ciceroner Mattias Bähr och Gunnar Björkvall.

14 oktober
Lunds domkyrka: Musikalen Luthers ungar, med barnkörsångare från Lunds stift

Gustavi domkyrka Göteborg: Luthersång i vår tid, kyrkosångshögtid med stiftets kyrkosångsförbund

15 oktober Allhelgonakyrkan Lund kl 17: Reformationssymfonin av Felix Mendelssohn med Lunds Stadsorkester

19 oktober Öja kyrka, Ystad kl 19: Musikalen Luthers ungar med Stora Köpinge församlings två barnkörer

21 oktober
Kummelby kyrka kl 15: Jubileumskonsert. The Armed Man - A Mass of Peace - av Karl Jenkins med Kummelby kyrkokör, Turebergs kyrkokör samt sångare ur Edsbergs kyrkokör, Stella Cantica och Laurentii motettkör. Instrumentalister. Dirigent Ewa-Lena Kansbod. 

Svenska kyrkan Tjörn: Karin Runows musikal Luthers ungar med alla barnkörer

Västerfärnebo kyrka kl 18: Luthers ungar med barnkörer i Sala-Norrby-Möklinta pastorat

22 oktober
Storkyrkan Stockholm kl 16: Symfoni nr. 4 – En luthersymfoni för baryton och orkester av Sven David Sandström. Verket uppförs tillsammans med Mendelssohns reformationssymfoni

Ringarums kyrka kl 18: Psalmtoppen i Luthersk anda. Ringarums kyrkokör och Viskören medverkar.

Bottnaryds kyrka kl 16 och 18: Luthers ungar görs med barnen i Tisdagsklubben, barn som går i år 3, Norra Mo kyrkokör och musiker från Kulturskolan i Mullsjö

28 oktober Skara domkyrka: Musikalen Luthers ungar med barnkörer från Skara, Berg, Väring och Tibro

29 oktober
Stora kyrkan Östersund kl 16: Ett nådens oratorium. Uruppförande av Östersunds församlings beställningsverk, Fredrik Sixtens Ett nådens oratorium, med Oratoriekören och församlingens barnkörer samt Östersunds orkesterförening, under ledning av Nicklas Strandberg

Körfest i Strängnäs Domkyrka med Strängnäs stifts kyrkosångsförbund. Körer och enskilda korister sjunger bl a gammalt och nykomponerat material med Luthers texter som grund. Medverkande Maria Kuchen, Stefan Säfsten, Torvald Johansson m fl. 

Uppsala domkyrka kl 18: Lutherkantat. Musikgudstjänst med nyskriven musik för kör och orgel av B. Tommy Andersson. Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning av Stefan Parkman. Domprost Annica Anderbrant

30 oktober Uppsala domkyrka kl 18: Musikgudstjänst. Musik med valda smakprov ur kommande fredags Rockatorium. Nyskriven musik för kör och rockorkester av och med Niclas Dahl

31 oktober, reformationsdagen
Karlstads Domkyrka: Stiftskörkonsert med Bachs kantat Vår Gud är oss en väldig borg, nyskrivna stycket Gud vare lovad av Fredrik Sixten med mera

Uppsala domkyrka kl 18: Dramat om nåden och kraven – en musikgudstjänst med ord och musik. Orgel: Andrew Canning Flygel: Anders Bromander. Biskop Ragnar Persenius och Kristin Windolf Granberg

November

2 november Västerås domkyrka kl 19: Lutherkonsert, Uppsala akademiska kammarkör, Västerås domkyrkas motettkör

3 november Uppsala domkyrka kl 18: Rockatorium – Oratorium om reformationen. Nyskriven musik för kör och rockorkester av och med Niclas Dahl

7 november Möklinta kyrka: Sånger ur musikalen Luthers Ungar – Barnkören i Möklinta och Anna-Karin Ander Glöde.

11 november
Fässbergs kyrka kl 16 och 18: Musikalen Luthers ungar med Fässbergs och Stensjöns barnkörer

Rydboholms kyrka, Kinnarumma pastorat kl 16: Luthers ungar med kyrko- och barnkörerna i pastoratet. Frederik Nilsson är Luther och Maria Havrell Nilsson fru Käthe. Musiker: Maria Ringsén, diverse instrument och Janne Manninen, kontrabas 

Klosters kyrka, Eskilstuna kl 17: Musikaliskt Lutherfirande i Klosters kyrka med en stor del av körerna i Eskilstuna församling

12 november
Allhelgonakyrkan Lund kl 17: Katarina – Martin en passion. Uruppförande av kyrkoopera av Johan-Magnus Sjöberg, till libretto av Ylva Eggehorn. Saxenborn Singers kammarorkester, Katarina Lundborg, Andreas Landin, Joachim Saxenborn m fl

Rydboholms kyrka, Kinnarumma pastorat kl 16: Luthers ungar med kyrko- och barnkörerna i pastoratet

18 november Allhelgonakyrkan Lund kl 17: Anrop i vår tid, Oratorium av Johan-Magnus Sjöberg till texter av Kerstin Hesslefors Persson. Uruppförande med Allhelgona Motettkör, Växjö Domkyrkokör, solister och orkester

19 november
Åtvidaberg kl 16: Psalmfrossa Generationsöverskridande kördag tillsammans med musiker och församling. Vi sjunger våra vanligaste psalmer invävda i en berättelse om Martin Luther. Övning försångarkör 3 tim före, barn 1,5 timme före

Växjö domkyrka: Anrop i vår tid, Oratorium av Johan-Magnus Sjöberg till texter av Kerstin Hesslefors Persson. Allhelgona Motettkör, Växjö Domkyrkokör, solister och orkester

 

Musikutgivning

Cd och noter:

Och hjärtat lyfts av sången. Cd med elva psalmer av Martin Luther vilka har fått nya arrangemang av Per Myrstener, organist i Heliga Trefaldighetskyrkan i Malmö, där skivan har spelats in. Medverkar gör kören Eriks Fältsångare, vokalgruppen Achoir, solisterna Daniel Dahlqvist, Maria Hjorth, Sara Ekdahl och Sofia Thelin, Hans Nilsson (saxofon och piano), Bo-Göran Sahlin (gitarr), Patrik Albin (bas) och Thomas Grün (slagverk). Per Myrstener och Wessmans förlag ger också ut ett notmaterial till cd:n.

Noter:

En mångfald gåvor du oss ger för kör SATB och piano. Text: Anders Frostenson efter Martin Luther och Olaus Petri. Musik: Jens Eriksson (Gehrmans)

Festmusik med text av Martin Luther för kör, stråkkvintett, trumpet, pukor och sopransolist. Musik: Olle Lindberg (Gehrmans)

Hjärtat lyfts av sången, nya arrangemang gjorda av Per Myrstener till tio av Martin Luthers psalmer i Den svenska Psalmboken 1986. För piano och församlingssång, kör SAB/SATB, solo/försångare, trummor, bas och gitarr ad lib. Med klaverutdraget, som innehåller körstämmor, pianostämma och ackordanalys, följer en cd-inspelning. Körpartitur säljs separat. (Wessmans)

Kärlekens sigill, folkmusikalisk kantat inspirerad av reformationstidens musik. Text: Irma Schultz. Musik: Hans Kennemark (Gehrmans)

Luther – ett körverk om Luthers liv för SATB, solo och piano. Text: Åsa Hagberg. Musik: Lars Hernqvist.Nio sånger med mellantexter ger en god inblick i Luthers liv och de händelser som ledde fram till reformationen. (Wessmans)

Luthersånger Sex sånger inspirerade av Luthertexter. Text: Åsa Hagberg. Musik: Jonas Nyström (Gehrmans)
     1. Övergiven
för kör SAB och piano/orgel 
     2. Övergiven
för kör SATB och piano/orgel 
     3. Där himmelens stjärna glänser 
för kör SAB, solist o 2 flöjter ad lib o piano/orgel
     4. Gud, vår Fader
 för kör SAB, solist o 2 flöjter ad lib o piano/orgel
     5. Du hörde mitt rop 
för kör SA(T)B, flöjt ad lib o piano/orgel
     6. På Gud vi tror 
för kör SATB, solist o 2 flöjter ad lib o piano/orgel
     7. Se, Guds Lamm 
för kör SAB, solist ad lib o piano/orgel 

Symphony No. 4 – A Luther Symphony av Sven-David Sandström. För baryton och orkester. Beställt av S:t Matteus församling, skrivet för S:t Matteus Symfoniorkester under ledning av Sonny Jansson (Gehrmans)

Winstrupkantat för recitation, sopran, baryton, blandad kör, oboe, cello och piano. Text Peder Winstrup, sv tolkn Cajsa Sjöberg. Musik: Johan-Magnus Sjöberg. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.