Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift

Kontakt

Ann-Kristin Färnström,  ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se

Arrangemang 2017
28 jan Diskantkördag 10–14 år, kl 9:30–16, Alnö församlingshem.
Information och anmälan till lars.lind@svenskakyrkan.se

7 maj Kyrkosångshögtid vuxenkörer, Härnösands domkyrka
Information: ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se

16 sep Barnkördag (6–10 år), Alnön kl 10–16 (flyttad från mars)
Kontakt: Lars Lind, lars.lind@svenskakyrkan.se

Aktuella årsavgifter
Vuxenkör: 400 kr
Ungdomskör, barnkör, instrumentalgrupp: 200 kr
Enskild medlem: 100 kr

Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift plusgironummer: 44 49 15-3

Styrelsen
Ordförande:
Petra Almér, Turistvägen 2, 862 41 Njurunda
, tel: 070-5098724 
ksfhordf@outlook.com

Sekreterare: 

Ulla Ruda, Essviksvägen 14, 862 34 Kvissleby
, tel: 070-7368242 
kattnemo@gmail.com

Kassör:
Gun Söderberg, Malmgatan 16, 856 44 Sundsvall
, tel: 073-3581660
 gun.sd54@gmail.com

Förbundsdirigenter (även ledamöter):

Ann-Kristin Färnström, Lysekilsvägen 35, 857 33 Sundsvall, 
tel. 060-52 40 91 (arb), 070-634 40 73,
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
Marie Ottosson, Nackstavägen 32C, 853 52 Sundsvall
, tel. 076-6776278, marie.ottosson@svenskakyrkan.se

Ledamot:

Kenth Lundqvist, Skogsvägen 10B, 861 31 Timrå
, tel. 070-6606261, kenth.t.lundqvist@svenskakyrkan.se

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.