Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift

Kontakt

Ann-Kristin Färnström,  ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se

Arrangemang 2018
15 januari Övningsdag inför Riksfest 2018 i Sköns församlingsgård kl. 19-21
Anmälan till ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se  senast 12 januari.

Aktuella årsavgifter
Vuxenkör: 500 kr
Ungdomskör, barnkör, instrumentalgrupp: 250 kr
Enskild medlem: 150 kr 

Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift plusgironummer: 44 49 15-3

Styrelsen
Ordförande:
Petra Almér, Turistvägen 2, 862 41 Njurunda
, tel: 070-5098724 
ksfhordf@outlook.com

Sekreterare: 

Ulla Ruda, Essviksvägen 14, 862 34 Kvissleby
, tel: 070-7368242 
kattnemo@gmail.com

Kassör:
Gun Söderberg, Malmgatan 16, 856 44 Sundsvall
, tel: 073-3581660
 gun.sd54@gmail.com

Förbundsdirigenter (även ledamöter):

Y-delen
Ann-Kristin Färnström, Lysekilsvägen 35, 857 33 Sundsvall, 
tel. 060-52 40 91 (arb), 070-634 40 73,
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
Marie Ottosson, Nackstavägen 32C, 853 52 Sundsvall
, tel. 076-6776278, marie.ottosson@svenskakyrkan.se
Z-delen
Ingrid Löfgren, Odensalakyrkan, Klövervägen 6, 831 65 Östersund, tel. 070-359 01 93, ingrid.lofgren@svenskakyrkan.se                             

Ledamot:

Kenth Lundqvist, Skogsvägen 10B, 861 31 Timrå
, tel. 070-6606261, kenth.t.lundqvist@svenskakyrkan.se

Adjungerad ledamot från Sensus:
Kicki Sjöstedt, Volontärvägen 6, 871 62 Härnösand,  tel. 070-462 16 36, kicki.sjostedt@sensus.se                         

Suppleant:
Anna Larsson, Lekvägen 6, 872 31 Kramfors, tel. 070-242 80 07, anna.ce.larsson@gmail.com                                                

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.